Vanaf 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd. Indien blijkt dat een nalatenschap onverwachte schulden bevat en daardoor negatief wordt, dan kunnen erfgenamen de rechter vragen om alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk [Lees meer...]

Nu er steeds meer mensen over vermogen beschikken en de overheid vermogen ook steeds meer als af te romen draagkracht gaat zien en dus direct of indirect belast (bijvoorbeeld bij claim op AWBZ zorg, intra- of extra muraal), bestaat er [Lees meer...]

Waarom een levenstestament?

2 februari 2016

Een levenstestament wordt opgemaakt voor de situatie dat iemand (al dan niet tijdelijk) niet in staat is zelf te handelen. U kunt hierbij denken aan geestelijke of lichamelijke ziekte, waardoor u niet in staat bent zelf te handelen. Het levenstestament [Lees meer...]

Beslotenheid vennootschap

26 januari 2014

Sinds 1 oktober 2012 (invoering Wet vereenvoudiging en flexabilisering bv-recht) is het mogelijk om flexibel om te gaan met de medeaandeelhouders als het gaat om de aanbiedingplicht van aandelen in een B.V. bij vervreemding.

Enerzijds is het mogelijk om in [Lees meer...]