Donderdag 28 maart van 18.00 uur tot 21.00 uur Woonmarkt in de Cascade.
Wij zijn aanwezig op de Woonmarkt in de Cascade.
U bent welkom!

Box 3 2017 en eigen woning

14 december 2016

In 2017 gaat de box 3 belasting wijzigingen:

Tot nu toe is de belasting op vermogen 1,2 %.

In 2017 wordt de belasting tot 100.000 euro 0,86% en daarboven (tot 1 miljoen euro) 1,38%.

Dit betekent dat vermogens voor zover [Lees meer...]

Vanaf 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd. Indien blijkt dat een nalatenschap onverwachte schulden bevat en daardoor negatief wordt, dan kunnen erfgenamen de rechter vragen om alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk [Lees meer...]

Indien u tussen de 18 en 40 jaar bent kunt u in 2017 ten behoeve van de financiering van uw woning € 100.000,– belastingvrij als schenking ontvangen (eventueel verspreid over 3 komende jaren), mits nog geen gebruik is gemaakt van [Lees meer...]

Nu er steeds meer mensen over vermogen beschikken en de overheid vermogen ook steeds meer als af te romen draagkracht gaat zien en dus direct of indirect belast (bijvoorbeeld bij claim op AWBZ zorg, intra- of extra muraal), bestaat er [Lees meer...]

Waarom een levenstestament?

2 februari 2016

Een levenstestament wordt opgemaakt voor de situatie dat iemand (al dan niet tijdelijk) niet in staat is zelf te handelen. U kunt hierbij denken aan geestelijke of lichamelijke ziekte, waardoor u niet in staat bent zelf te handelen. Het levenstestament [Lees meer...]