De week van het samenwonen

24 juni 2013

Van 24 tot 28 juni organiseert de EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) in samenwerking met de ABN AMRO Bank de Week van het Samenwonen.

Het aantal samenwoners in Nederland groeit gestaag. Zorgwekkend is, dat veel samenwoners niets hebben geregeld. Of u nu een starter bent en samen uw eerste huis koopt, of dat u na een eerdere relatie met uw nieuwe partner gaat samenwonen, in alle gevallen is het van groot belang dat u samen duidelijke afspraken maakt en deze vakkundig op schrift laat stellen. Als u dit niet vooraf doet, kunt u achteraf voor grote problemen komen te staan.

Waarom samenwonen?
Mensen gaan om uiteenlopende redenen samenwonen. Soms is het samenwonen een ‘opstapje’ naar het sluiten van een huwelijk, een soort proeftijd voor samenwoners. Maar het kan ook zijn dat u principiele bezwaren heeft tegen het sluiten van een huwelijk en er daarom voor kiest blijvend ongehuwd samen te wonen. Het komt steeds vaker voor dat het samenwonen niet een tijdelijke fase is, maar dat het ongehuwd samenwonen als alternatief voor het huwelijk wordt gezien. Des te meer is het van belang dat u goede afspraken maakt met elkaar en nadenkt over uw toekomst en onverwachte gebeurtenissen.

Waarom een samenlevingscontract?
Een samenlevingscontract is een notariële akte waarin samenwoners diverse afspraken over hun samenleving vastleggen. Een samenlevingscontract kunt u om verschillende redenen maken. Wat u precies regelt, is ook afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt. Vaak wordt het belang van een samenlevingscontract pas duidelijk bij een calamiteit: u gaat uit elkaar of een van u beiden overlijdt. Dan is het meestal te laat om nog een goede regeling te treffen. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • U bent ‘starters’ en koopt samen uw eerste woning: Wie draagt wat bij aan de hypotheeklasten? Wie krijgt de woning als een van u beiden plotseling overlijdt? Als u de woning krijgt, hoeveel erfbelasting bent u dan verschuldigd? En stel dat u uit elkaar gaat: wie krijgt dan de overwaarde van de woning of – in deze tijden van crisis niet ondenkbaar – wie betaalt de onderwaarde?
  • U heeft samen kinderen gekregen en een van u beiden gaat minder werken om voor de kinderen te kunnen zorgen: Wat zijn de ‘zorgafspraken’? Hoe wordt degene die minder gaat werken gecompenseerd? Waar heeft u recht op als u uit elkaar gaat en uw carriere heeft opgeven om voor de kinderen te zorgen? Wie zorgt er dan voor de kinderen en wie bepaalt bijvoorbeeld naar welke school zij gaan?
  • Uw partner is een onderneming gestart: Waar staat u als het mis gaat met de onderneming; kunt u worden aangesproken door de schuldeisers? En als de onderneming goed gaat; waar heeft u recht op als u uit elkaar gaat? Stel dat u heeft meegewerkt in de onderneming of het uw partner mogelijk heeft gemaakt al zijn tijd aan de onderneming te besteden door voor het huishouden te zorgen: heeft u recht op een deel van de winst?
  • U heeft allebei een goedbetalende baan en betaalt een gelijk aandeel in de kosten van de huishouding: Wat gebeurt als een van u beiden door ziekte niet meer kan werken en niet of minder kan bijdragen aan de kosten van de huishouding? Of als een van u beiden wordt ontslagen?
  • U bent ingetrokken bij uw nieuwe partner die net een moeizame echtscheidingsprocedure achter de rug heeft: Betaalt u – misschien wel zonder dat u het weet – mee aan de alimentatie voor de ex van uw partner? Bent u betrokken bij de opvoeding van uw partners kinderen? Wie betaalt de hypotheeklasten? Aan wie komt de overwaarde toe – of wie betaalt de onderwaarde?

Hoe pakt u dit aan?
Uw EPN-notaris kan deze en andere vragen beantwoorden en u vertellen welke zaken in uw geval nog meer van belang zijn en hoe u deze goed kunt regelen. EPN-notarissen zijn ervaren notarissen (en kandidaat-notarissen) gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Zij kunnen u deskundig adviseren en uw wensen en afspraken helder formuleren in een samenlevingscontract. Zij kunnen ook de fiscale gevolgen van het samenwonen goed voor u regelen, zodat u niet meer erfbelasting verschuldigd bent dan nodig is in uw situatie.

De EPN-notaris komt u tegemoet: u ontvangt 10% korting met een voucher van de ABN AMRO Bank en/of het eerste half uur gratis advies.
Indien u een gezamenlijke rekening opent bij de ABN AMRO Bank, ontvangt u gratis het informatieboekje Samenwonen en een voucher waarmee u bij de deelnemende EPN-notarissen 10% korting krijgt op een samenlevingscontract of samenwonerstestament.*¹ De kortingsvouchers worden uitgereikt tot 18 september 2013 en zijn geldig tot en met 31 december 2013. Daarnaast wordt deze week bij de deelnemende EPN-notarissen het eerste half uur adviesgesprek niet in rekening gebracht.*²

Ook Ambachtse Notarissen neemt deel. Bij voor een afspraak 078 – 68 45 999

*¹ De totale kosten zijn afhankelijk van het (uur)tarief van de betreffende (kandidaat-)notaris.
*² Als het eerste gesprek langer duurt dan een half uur, zal het meerdere in rekening worden gebracht overeenkomstig het (uur)tarief van de betreffende (kandidaat-)notaris.