Jubelton 2017. Dit jaar nog actie?

25 oktober 2016

Indien u tussen de 18 en 40 jaar bent kunt u in 2017 ten behoeve van de financiering van uw woning € 100.000,– belastingvrij als schenking ontvangen (eventueel verspreid over 3 komende jaren), mits nog geen gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking.

Hierbij moet echter goed gelet worden op het overgangsrecht:

  1. Verhoogde vrijstelling schenkingen ontvangen vóór 2010

dan kan in 2017 of 2018 nog € 46.984 euro geschonken worden (om € 100.000,– vol te maken) mits in 2015 of 2016 de inhaalvrijstelling is gebruikt van € 27.570,–, zo niet dan blijft de vrijstelling (in 2017) beperkt tot € 27.567,–.

  1. Verhoogde vrijstelling ontvangen in periode 2010-2014

geen overgangsregeling dus geen extra vrijstelling in 2017.

  1. verhoogde vrijstellingen ontvangen 2015/2016

2017 of 2018 recht op extra vrijstelling van € 46.984,–.

  1. Q4 2013 of in 2014 heeft u € 100.000,– vrijstelling ontvangen

dan geldt de nieuwe vrijstelling niet meer voor u (het betreft een eenmalig verhoogde vrijstelling (per begiftigde).

Conclusie

– Indien u de verhoogde vrijstelling heeft ontvangen in situatie 1 en maximaal gebruik wil maken van verhoogde vrijstelling 2017, dan dient u in 2016 nog € 27.570,– geschonken te krijgen (anders kan de € 100.00,– vrijstelling niet worden volgemaakt) !

– Indien u nog geen verhoogde vrijstelling heeft ontvangen, en in 2016 daarvan nog gebruik wilt maken, dan dient u € 53.016,– geschonken te krijgen dit jaar (en dus niet een lager bedrag !), omdat de vrijstelling in 2017 € 46.984,– bedraagt    (ongeacht voor welk bedrag een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling in 2016).

U kunt informatie opvragen of een afspraak maken met mevrouw Leonie Hubers-Achterberg via telefoonnummer 078-6845999 of per mail: Leonie@www.ambachtsenotaris.nl