Beslotenheid vennootschap

Beslotenheid vennootschap

Sinds 1 oktober 2012 (invoering Wet vereenvoudiging en flexabilisering bv-recht) is het mogelijk om flexibel om te gaan met de medeaandeelhouders als het gaat om de aanbiedingplicht van aandelen in een B.V. bij vervreemding.

Enerzijds is het mogelijk om in [Lees meer...]