Artikelen door AmbachtseNotaris_admin

Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks een ruime doelomschrijving kan het voorkomen dat een vennootschap rechtshandelingen verricht waarbij het statutaire doel wordt overschreden. Iedere bestuurder van een vennootschap […]

Nieuwbouw: project Hendrique

Namens de Ambachtse Notaris willen wij alle kopers van het project Hendrique feliciteren met de aankoop van hun nieuwbouwwoning . Kopers hebben vorige week een mail ontvangen met informatie over wat zij van ons als projectnotaris kunnen verwachten tijdens het project. Voor vragen over het project zelf of over nieuwbouw in het algemeen kunt u […]

Tegenstrijdig belang

De rechtspersoon is afhankelijk van de vertegenwoordiging van natuurlijke personen. Maar de natuurlijke personen hebben ook eigen belangen en wensen. De bestuurder wil bijvoorbeeld dat zijn vergoeding zo hoog mogelijk is (persoonlijk belang), terwijl de vennootschap wil dat deze vergoeding zo laag mogelijk is (vennootschappelijk belang). Een bestuurder met een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is […]

Save the date

Op 24 en 25 augustus 2021 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt zich hier voor aanmelden via telefoonnummer 078 – 684 5999

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon zelf. De wet en jurisprudentie werpen hoge drempels op voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De grondslag voor interne aansprakelijkheid ligt in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de bestuurder gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn taken. Als hij zijn taak […]

Het levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt? In een levenstestament (notariële volmacht) geeft u aan wat uw wensen zijn indien u in een situatie terecht komt waarin u door (geestelijke) ziekte of ongeval niet meer zelf in staat bent om uw zaken te regelen. U kunt aangeven aan wie u uw financiële […]

De 5%-regeling van uw nieuwbouwwoning

Tijdens de aankoop van uw nieuwbouwwoning mag u bij de oplevering 5% van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. Als er bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken zijn opgemerkt, is het mogelijk om 5% van de aanneemsom achter te houden. Dit kan via een depot of via een […]

Belasting voordelen van een ANBI Stichting

Wat is een ANBI stichting? De naam verklapt het al, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De instelling dient zich minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn: een goed doel, een kerk of een wetenschappelijke/ culturele instelling. Wij richten de statuten zo in dat u na […]