Artikelen door AmbachtseNotaris_admin

Geen uitstel van UBO-registratie

Naar aanleiding van berichten in de media waarin wordt gepleit voor uitstel, heeft de minister van Financiën laten weten geen reden te zien om de datum voor de UBO-registratieplicht te verschuiven. Voor de UBO-plichtige instellingen die al vóór 27 september 2020 bestonden, geldt dat zij tot 27 maart 2022 de tijd hebben om opgave te […]

save the week

Op 21 tot 25 maart 2022 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt zich hier voor aanmelden via telefoonnummer 078 – 684 5999

Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW

Het toestemmingsvereiste is geregeld is het Burgerlijk Wetboek. Het toestemmingsvereiste houdt in dat de ene echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd partnerschap aan de ander echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd partnerschap toestemming verleend voor de rechtshandeling. Dit betreffen alleen de volgende rechtshandelingen welke opgenomen zijn in artikel 1:88 […]

Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks een ruime doelomschrijving kan het voorkomen dat een vennootschap rechtshandelingen verricht waarbij het statutaire doel wordt overschreden. Iedere bestuurder van een vennootschap […]

Nieuwbouw: project Hendrique

Namens de Ambachtse Notaris willen wij alle kopers van het project Hendrique feliciteren met de aankoop van hun nieuwbouwwoning . Kopers hebben vorige week een mail ontvangen met informatie over wat zij van ons als projectnotaris kunnen verwachten tijdens het project. Voor vragen over het project zelf of over nieuwbouw in het algemeen kunt u […]

Tegenstrijdig belang

De rechtspersoon is afhankelijk van de vertegenwoordiging van natuurlijke personen. Maar de natuurlijke personen hebben ook eigen belangen en wensen. De bestuurder wil bijvoorbeeld dat zijn vergoeding zo hoog mogelijk is (persoonlijk belang), terwijl de vennootschap wil dat deze vergoeding zo laag mogelijk is (vennootschappelijk belang). Een bestuurder met een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is […]

Save the date

Op 24 en 25 augustus 2021 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt zich hier voor aanmelden via telefoonnummer 078 – 684 5999

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon zelf. De wet en jurisprudentie werpen hoge drempels op voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De grondslag voor interne aansprakelijkheid ligt in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de bestuurder gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn taken. Als hij zijn taak […]