Artikelen door AmbachtseNotaris_admin

Het levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt? In een levenstestament (notariële volmacht) geeft u aan wat uw wensen zijn indien u in een situatie terecht komt waarin u door (geestelijke) ziekte of ongeval niet meer zelf in staat bent om uw zaken te regelen. U kunt aangeven aan wie u uw financiële […]

De 5%-regeling van uw nieuwbouwwoning

Tijdens de aankoop van uw nieuwbouwwoning mag u bij de oplevering 5% van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. Als er bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken zijn opgemerkt, is het mogelijk om 5% van de aanneemsom achter te houden. Dit kan via een depot of via een […]

Belasting voordelen van een ANBI Stichting

Wat is een ANBI stichting? De naam verklapt het al, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De instelling dient zich minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn: een goed doel, een kerk of een wetenschappelijke/ culturele instelling. Wij richten de statuten zo in dat u na […]

Testamentencheck

Een testament. Wellicht heeft u er al wel eens iets over gehoord of beschikt u al over een testament. Bent u benieuwd of uw huidige testament nog up-to-date is, wilt u een opfrissing omtrent de werking van uw testament of wilt u juist informatie over de voordelen van een testament? Onze medewerksters van de afdeling […]

Hypotheek uitschrijven bij het Kadaster?

Wist u dat het doorhalen of royeren van een hypotheek bij het Kadaster, altijd door een notaris dient te worden verzorgd?  Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het Kadaster; dit wordt ook het doorhalen van een hypotheek genoemd. Alle hypotheekaktes zijn geregistreerd bij het Kadaster. Zo is te zien of op een bepaald […]