Artikelen door WebMount

Preferente aandelen

Bij het oprichten van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Het is belangrijk om goed na te denken over de soort aandelen die geplaatst worden. Er kan gekozen worden voor gewone aandelen. Bij gewone aandelen heeft een aandeelhouder stem- en winstrecht. Maar indien u een aandeelhouder een bijzonder voorrecht wenst te geven, kunt u kiezen […]

Wanneer heb ik een “Verklaring van erfrecht” nodig?

Een verklaring van erfrecht is een akte, welke wordt afgegeven door een notaris. De notaris doet onderzoek bij onder andere het Centraal Testamenten Register, Basisregistratie Personen en huwelijksgoederenregister, om zo in kaart te kunnen brengen wie de erfgenamen van de overledene zijn. Vervolgens wordt gevraagd aan de erfgenamen of en zo ja, hoe zij de […]

Volstorten van het aandelenkapitaal

Bij de oprichting van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Deze aandelen hebben een bepaalde nominale waarde. Uit de praktijk blijkt dat de aandelen vaak niet direct bij de oprichting worden volgestort. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de op te richten B.V. nog geen bankrekening heeft geopend. De niet-volstorting van aandelen kan echter […]

Uw nieuwbouwwoning bij de Ambachtse Notaris

Wat kunt u verwachten als u een nieuwbouwwoning heeft aangekocht? Er wordt een koop- en/of aannemingsovereenkomst bij de makelaar of projectontwikkelaar getekend. In de koopovereenkomst is beschreven dat u een stuk perceel aankoopt waarop een woning gebouwd zal worden. Hierin zijn ook nadere afspraken vastgelegd tussen u en de projectontwikkelaar. In de aannemingsovereenkomst is beschreven […]

Koopovereenkomst inschrijven bij het kadaster?

Na het tekenen van de koopovereenkomst kunt u ervoor kiezen om deze in te schrijven bij het Kadaster. Als koper ben je dan beschermd tegen de volgende risico’s: DOORVERKOOP VAN DE WONING AAN EEN ANDERE KOPER; VERHUUR VAN EEN WONING; BESLAGLEGGING OP DE WONING; ONDERBEWINDSTELLING VAN DE VERKOPER; FAILLISSEMENT, SCHULDSANERING OF SURSÉANCE VAN BETALING VAN […]

Wie mogen de b.v. vertegenwoordigen?

De hoofdregel is dat het bestuur van de B.V. bevoegd is de B.V. te vertegenwoordigen. De statuten van een B.V. kunnen bepalen dat de bestuurders gezamenlijk of zelfstandig bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen. In de wet is opgenomen dat de bevoegdheid van het bestuur onbeperkt en onvoorwaardelijk is. Dat houdt in dat de […]

Vrijstellingen schenkbelasting

Het is maart geweest. Naast de verjaardag van de allerleukste notaris van Ambacht, kunt u vanaf 1 maart ook weer de belastingaangifte doen. Voor schenkingen moeten de belastingaangiften echter vóór 1 maart ingeleverd worden. Maar vanaf welk bedrag betaalt u belasting over een schenking? Bij schenkingen komen bepaalde vrijstellingen kijken. Dit wil zeggen dat u […]

Uw aandelenkapitaal verlagen?

Heeft u nu nog steeds dat aandelenkapitaal van €18.000,- op de balans staan? Vroeger was men verplicht om ten minste een bedrag van €18.000,- in zijn BV te storten als verplicht aandelenkapitaal. Met de invoering van de Flex-BV wetgeving in 2012 is dat geen vereiste meer. U kunt dat bedrag eenvoudig verlagen door de aandelen […]

Wat zijn de verschillen tussen een “huwelijk” en een “geregistreerd partnerschap”?

Wilt u uw relatie formeel/notarieel laten vastleggen? Gefeliciteerd! In een eerdere post heeft u kunnen lezen dat er meerdere samenlevingsvormen bestaan, maar voor welke moet u nu kiezen? De belangrijkste verschillen zijn: Een geregistreerd partnerschap kent geen verplicht ja-woord. Om een huwelijk te beëindigen is, behoudens een enkele uitzondering, de gang naar de rechter noodzakelijk. […]