Belasting voordelen van een ANBI Stichting

Wat is een ANBI stichting? De naam verklapt het al, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De instelling dient zich minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn: een goed doel, een kerk of een wetenschappelijke/ culturele instelling. Wij richten de statuten zo in dat u na de oprichting van uw stichting de ANBI status kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Ook bestaande stichtingen zonder de juiste oprichtingsakte kunnen de statuten, met onze hulp, laten wijzigen naar vereisten van een ANBI stichting.

Waarom is een ANBI status fiscaal aantrekkelijk? Dat heeft te maken met de belastingvoordelen voor zowel de stichting als voor de donateurs. De belastingdienst beloont op haar eigen manier instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang van de maatschappij.

De belasting voordelen van een ANBI stichting:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Mocht u meer vragen hebben over het oprichten van een ANBI stichting of over het verkrijgen van een ANBI status op uw bestaande stichting? Dan staan wij voor u klaar deze te beantwoorden. Wij zijn bereikbaar via info@ambachtsenotaris.nl of telefonisch op 078-6845999.