Testamentencheck

Een testament. Wellicht heeft u er al wel eens iets over gehoord of beschikt u al over een testament. Bent u benieuwd of uw huidige testament nog up-to-date is, wilt u een opfrissing omtrent de werking van uw testament of wilt u juist informatie…

Hypotheek uitschrijven bij het Kadaster?

Wist u dat het doorhalen of royeren van een hypotheek bij het Kadaster, altijd door een notaris dient te worden verzorgd?  Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het Kadaster; dit wordt ook het doorhalen van een hypotheek…

Preferente aandelen

Bij het oprichten van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Het is belangrijk om goed na te denken over de soort aandelen die geplaatst worden. Er kan gekozen worden voor gewone aandelen. Bij gewone aandelen heeft een aandeelhouder stem- en…

Wanneer heb ik een “Verklaring van erfrecht” nodig?

Een verklaring van erfrecht is een akte, welke wordt afgegeven door een notaris. De notaris doet onderzoek bij onder andere het Centraal Testamenten Register, Basisregistratie Personen en huwelijksgoederenregister, om zo in kaart te kunnen brengen…

Volstorten van het aandelenkapitaal

Bij de oprichting van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Deze aandelen hebben een bepaalde nominale waarde. Uit de praktijk blijkt dat de aandelen vaak niet direct bij de oprichting worden volgestort. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn…

Uw nieuwbouwwoning bij de Ambachtse Notaris

Wat kunt u verwachten als u een nieuwbouwwoning heeft aangekocht? Er wordt een koop- en/of aannemingsovereenkomst bij de makelaar of projectontwikkelaar getekend. In de koopovereenkomst is beschreven dat u een stuk perceel aankoopt waarop…

Koopovereenkomst inschrijven bij het kadaster?

Na het tekenen van de koopovereenkomst kunt u ervoor kiezen om deze in te schrijven bij het Kadaster. Als koper ben je dan beschermd tegen de volgende risico’s: DOORVERKOOP VAN DE WONING AAN EEN ANDERE KOPER; VERHUUR VAN EEN WONING; …

Wie mogen de b.v. vertegenwoordigen?

De hoofdregel is dat het bestuur van de B.V. bevoegd is de B.V. te vertegenwoordigen. De statuten van een B.V. kunnen bepalen dat de bestuurders gezamenlijk of zelfstandig bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen. In de wet is…

Waarom hanteren wij een standaard doorlooptijd van 6 weken bij de overdracht van een woning?

In week 1 gaan wij na de ontvangst van de getekende koopovereenkomst ons dossier opstarten en alle belanghebbende partijen informeren; In week 2 screenen wij het dossier nog eens extra op bijzonderheden en vragen wij, indien nodig, aanvullende…

Vrijstellingen schenkbelasting

Het is maart geweest. Naast de verjaardag van de allerleukste notaris van Ambacht, kunt u vanaf 1 maart ook weer de belastingaangifte doen. Voor schenkingen moeten de belastingaangiften echter vóór 1 maart ingeleverd worden. Maar vanaf welk…