ubo

Geen uitstel van UBO-registratie

Naar aanleiding van berichten in de media waarin wordt gepleit voor uitstel, heeft de minister van Financiën laten weten geen reden te zien om de datum voor de UBO-registratieplicht te verschuiven. Voor de UBO-plichtige instellingen die al…
levenstestament

save the week

Op 21 tot 25 maart 2022 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt zich…

Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW

Het toestemmingsvereiste is geregeld is het Burgerlijk Wetboek. Het toestemmingsvereiste houdt in dat de ene echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd partnerschap aan de ander echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd…

Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks…

Beperkte gemeenschap van goederen

Klik op de foto voor de volledige informatie

500 reviews

Wij willen iedereen bedanken die een review geschreven heeft voor ons!

Nieuwbouw: project Hendrique

Namens de Ambachtse Notaris willen wij alle kopers van het project Hendrique feliciteren met de aankoop van hun nieuwbouwwoning . Kopers hebben vorige week een mail ontvangen met informatie over wat zij van ons als projectnotaris kunnen…

Tegenstrijdig belang

De rechtspersoon is afhankelijk van de vertegenwoordiging van natuurlijke personen. Maar de natuurlijke personen hebben ook eigen belangen en wensen. De bestuurder wil bijvoorbeeld dat zijn vergoeding zo hoog mogelijk is (persoonlijk…

Save the date

Op 24 en 25 augustus 2021 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt…

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon zelf. De wet en jurisprudentie werpen hoge drempels op voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De grondslag voor interne aansprakelijkheid…