Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks…

Beperkte gemeenschap van goederen

Klik op de foto voor de volledige informatie

500 reviews

Wij willen iedereen bedanken die een review geschreven heeft voor ons!

Nieuwbouw: project Hendrique

Namens de Ambachtse Notaris willen wij alle kopers van het project Hendrique feliciteren met de aankoop van hun nieuwbouwwoning . Kopers hebben vorige week een mail ontvangen met informatie over wat zij van ons als projectnotaris kunnen…

Tegenstrijdig belang

De rechtspersoon is afhankelijk van de vertegenwoordiging van natuurlijke personen. Maar de natuurlijke personen hebben ook eigen belangen en wensen. De bestuurder wil bijvoorbeeld dat zijn vergoeding zo hoog mogelijk is (persoonlijk…

Save the date

Op 24 en 25 augustus 2021 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt…

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon zelf. De wet en jurisprudentie werpen hoge drempels op voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De grondslag voor interne aansprakelijkheid…

Het levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt? In een levenstestament (notariële volmacht) geeft u aan wat uw wensen zijn indien u in een situatie terecht komt waarin u door (geestelijke) ziekte of ongeval niet meer zelf in staat bent…

De 5%-regeling van uw nieuwbouwwoning

Tijdens de aankoop van uw nieuwbouwwoning mag u bij de oplevering 5% van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. Als er bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken zijn opgemerkt, is het mogelijk om 5% van…

Belasting voordelen van een ANBI Stichting

Wat is een ANBI stichting? De naam verklapt het al, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De instelling dient zich minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn: een goed doel, een kerk of een…