Save the Date: Het levenstestament!

Save the Date: Het levenstestament!

Het was een groot succes. We hebben vandaag veel mensen kunnen informeren.

Heeft u de advertentie gemist en wenst u alsnog een afspraak te maken? U bent welkom!

Schulden erven vanaf 1 september 2016

Vanaf 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd. Indien blijkt dat een nalatenschap onverwachte schulden bevat en daardoor negatief wordt, dan kunnen erfgenamen de rechter vragen om alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk [Lees meer...]

Aangifte voor schenk- en erfrecht

Nu er steeds meer mensen over vermogen beschikken en de overheid vermogen ook steeds meer als af te romen draagkracht gaat zien en dus direct of indirect belast (bijvoorbeeld bij claim op AWBZ zorg, intra- of extra muraal), bestaat er [Lees meer...]

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament wordt opgemaakt voor de situatie dat iemand (al dan niet tijdelijk) niet in staat is zelf te handelen. U kunt hierbij denken aan geestelijke of lichamelijke ziekte, waardoor u niet in staat bent zelf te handelen. Het levenstestament [Lees meer...]