Diensten

Een notaris stelt notariële akten op. Als er een akte ondertekend wordt door de notaris houdt dit in dat de datum van de akte vaststaat, maar ook dat er vaststaat dat degene die de akte ondertekend hebben ook degene zijn die vermeld staan in de akte.

Van een notariële akte kan een grosse worden opgevraagd. Als iemand een bedrag schuldig heeft erkend in een notariële akte en niet (meer) voldoet aan zijn verplichtingen, kan er met een grosse van de akte, zonder tussenkomst van de rechter, worden overgegaan tot executie.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van alle partijen die betrokken zijn bij het opstellen van de notariële akte. Als de akte is ondertekend, zal de notaris deze akte in bewaring nemen.

Er zijn overeenkomsten en verklaringen die opgenomen dienen te worden in een notariële akte om geldig te zijn. Dit heeft vaak te maken met de bijzondere betekenis van de overeenkomst of verklaring.
Hierbij kunt u denken aan:

⦁ Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
⦁ Het maken of wijzigen van een (levens)testament;
⦁ Het doen van een schenking op papier;
⦁ Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning;
⦁ Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak;
⦁ Het oprichten van een besloten vennootschap;
⦁ Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap;
⦁ Het oprichten van een stichting.

Wij leveren alle notariële diensten voor de particulier, de kleine- en middelgrote onderneming en instellingen, zowel lokaal als regionaal. Daarbij bieden wij persoonlijke aandacht, praktische dienstverlening met een hoog kwalitatief juridisch niveau en notarieel maatwerk.