Bewindvoering en curatele

Bewindvoering en curatele

Trouwen en samenwonen / Testament en erven   / Schenkingen / Bewindvoering en curatele

Bewindvoering
Als men niet meer in staat is zijn eigen financiële belangen te behartigen, maar verder nog wel handelingsbekwaam is, kan door de rechter worden bepaald dat het gehele vermogen of een gedeelte van het vermogen van iemand onder bewind wordt gesteld. De rechthebbende mag dan niet meer zelfstandig beslissen over de zaken die onder bewind zijn gesteld. Het begeleiden van het aanvragen van een bewind wordt door ons kantoor gedaan. Tevens kan ons kantoor optreden als bewindvoerder. Ook is het mogelijk dat wij behulpzaam zijn bij de bewindvoerder om toestemming voor bepaalde handelingen bij de rechter te vragen.

Curatele
Is men niet meer in staat zijn financiële én overige persoonlijke belangen te behartigen, door bijvoorbeeld bij een geestelijke stoornis, dan kan men onder curatele worden gesteld. Wie onder curatele is gesteld of failliet is verklaard, mag zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen meer plegen.