Schenkingen

Schenkingen

Trouwen en samenwonen / Testament en erven   / Schenkingen / Bewindvoering en curatele

Schenking (niet meer) bij akte
Op 1 januari 2003 is niet alleen het nieuwe erfrecht, maar ook het nieuwe schenkingsrecht in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat in beginsel voor een geldige schenking geen notariële akte meer is vereist. Maar helemaal zonder notaris kan vaak het toch niet. In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een BV, een huis of een schenking “op papier”, zal de schenking alleen mogelijk zijn door middel van een notariële akte. Ook een schenking die pas opeisbaar is als de schenker is overleden, moet door de notaris worden vastgelegd. Bij overlijden zal de fiscus anders geen rekening houden met deze schenking bij het vaststellen van de omvang van de nalatenschap. De notaris kan u adviseren hoe het beste te schenken en u wijzen op de juridische en fiscale gevolgen.