Testament en erven

Testament en erven

Trouwen en samenwonen / Testament en erven   / Schenkingen / Bewindvoering en curatele


Testament

In een testament legt u vast hoe u uw nalatenschap geregeld wil hebben. De (kandidaat-)notaris helpt u in een persoonlijk gesprek die wensen te formuleren en wijst op de juridische en de fiscale consequenties. Als geen ander zijn zij thuis in deze materie. Voorkom gepieker en vraag daarom advies! Omdat uw ideeën in de loop van tijd kunnen veranderen, maar ook de wet- en regelgeving kan wijzigen, is het verstandig uw testament eens in de vijf jaar te laten controleren om te zien of het nog steeds voldoet aan uw wensen en de huidige wetgeving.
Nalatenschap
Het afwikkelen van een nalatenschap is vaak geen eenvoudige zaak. Niet alleen spelen emotionele factoren of verstoorde familierelaties een rol, ook juridisch en fiscaal kan men het overzicht al snel kwijt raken. De notaris kan hier bij helpen. Neutraal en onafhankelijk zal hij/zij u adviseren en de afwikkeling verzorgen. Voor sommige zaken moet u een notaris inschakelen. Een voorbeeld hiervan is het opmaken van een ‘verklaring van erfrecht’ om onder andere de bankzaken van de overledene af te handelen. In zo’n verklaring van erfrecht staat wie er bevoegd is/zijn om (namens de erfgenamen) te handelen.