Trouwen en samenwonen

Trouwen en samenwonen

Trouwen en samenwonen / Testament en erven   / Schenkingen / Bewindvoering en curatele

Samenwonen en samenleven gaat verder dan het delen van dezelfde voordeur …
Om dat in goede banen te leiden kan de notaris u uitgebreid adviseren. Wanneer u wilt trouwen en huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden wil maken, heeft u een notaris nodig om die op te stellen. Maar ook voor het maken van een samenlevingsovereenkomst kunt u bij de notaris terecht. Overigens kunnen ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden gemaakt of gewijzigd. Het samenwonen op zich brengt niet de juridische verplichting om een samenlevingscontract op te stellen. Samenwoners worden door de wet niet gelijk gesteld aan gehuwden. Afspraken over bezittingen, inkomsten enz. kunnen daarom beter worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst. De notaris adviseert u over de inhoud en de eventuele gevolgen van de bepalingen en legt deze afspraken vast.

Huwelijks- /partnerschapvoorwaarden
Als vóór het huwelijk geen regelingen worden vastgelegd, bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Alle baten en schulden van de echtgenoten vloeien dan samen en er is één gezamenlijk vermogen waar eventuele schuldeisers aanspraak op kunnen maken. Als door overlijden of echtscheiding het huwelijk eindigt, wordt het vermogen gedeeld en ontvangt iedere partner (of bij overlijden de erfgenamen) een gelijk deel. Met het maken van huwelijkse voorwaarden is het mogelijk van deze wettelijke regeling af te wijken. Er zijn echter veel mogelijkheden. De notaris stelt samen met de toekomstige echtgenoten vast welke huwelijkse voorwaarden het beste kunnen worden toegepast in de voorliggende situatie. Hetzelfde geldt voor de partnerschapsvoorwaarden nu huwelijk en geregistreerd partnerschap in dit opzicht op elkaar lijken. Zijn uw voorwaarden/overeenkomsten nog actueel? Onze wetten zijn steeds aan wijzigingen onderhevig. Daarom is het verstandig uw voorwaarden/overeenkomst samen met ons door te nemen om te kijken of deze nog steeds aan uw wensen en de huidige wetgeving voldoen.