Onroerend goed

Onroerend goed

Onze inzet kan meer omvatten dan alleen dienstverlening rondom de overdracht en financiering van bestaande en nieuw te bouwen woningen. Wij zijn ook deskundig op het gebied van:
– Commercieel- en agrarisch onroerend goed
– Vestigen van erfdienstbaarheden
– Uitgifte in opstal en erfpacht
– Splitsing in appartementsrechten
– Openbare verkoop door veilen of inschrijving
– Overdracht, teboekstelling en verkrijgen van hypotheekrecht op binnen- en zeeschepen

 

Waarborgsommen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL31 RABO 0159 2299 44 t.n.v. Ambachtse Notaris derdengelden