Vennootschapspraktijk

Vennootschapspraktijk

Ondernemings- en rechtspersonenrecht
Onze dienstverlening bestaat o.a. uit het opstellen van akten en overeenkomsten en het adviseren met betrekking tot:
– de oprichting van BV’s, NV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen
– de oprichting van stichtingen en verenigingen
– statutenwijzigingen
– uitgifte en overdracht van aandelen
– certificering van aandelen
– juridische fusie en splitsing