Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen

Voor de oprichting van een vereniging of stichting of wijziging van de statuten of juridische structuur is vaak de tussenkomst van een notaris nodig. Stichtingen kunnen zelfs alleen opgericht worden bij notariële akte. Verenigingen kunnen ook zonder notariële akte worden opgericht, maar in die gevallen (een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de vereniging. Stichtingen en verenigingen zijn in beginsel bedoeld als rechtsvormen voor het realiseren van een bepaalde doelen. Voorbeelden van dergelijke verenigingen of stichtingen zijn: een sportvereniging of een goed doel instelling.
Het is van belang om na te denken over de rechtsvorm die wordt gekozen om het gewenste doel te bereiken. De notaris kan u adviseren de juiste keuzes te maken en vast te leggen.