Één B.V. is géén B.V.

Wanneer uw onderneming is ondergebracht in één B.V. (de werkmaatschappij), zijn alle bedrijfsactiviteiten hierin ondergebracht. Dat wil dus zeggen uw bedrijfspand, de werkactiviteiten en alle vorderingen, schulden en liquide middelen. Dat is op zich heel overzichtelijk, maar daar zijn ook risico’s aan verbonden. Een ruime meerderheid van de ondernemers kiest dan ook voor het plaatsen van een holding boven de werkmaatschappij.


Waarom een holding?

Het grootste nadeel van alles onderbrengen in één B.V. is dat schuldeisers zich bij financiële tegenslag kunnen verhalen op alles wat in de B.V. zit aan vermogen. Er is dan ook een groot risico dat al het opgebouwde vermogen (geheel) verloren gaat. Wanneer er boven de werkmaatschappij een holding is opgericht, kunt u waardevolle activa (bedrijfspand, liquide middelen) hierin onderbrengen en de (mogelijk risicovolle) werkzaamheden laten plaatsvinden in de werkmaatschappij. Met de holding dient u dan verder niet, net als met een werkmaatschappij, deel te nemen aan het rechtsverkeer.


De voordelen op een rijtje:

1. De risico’s zijn gespreid. Bij een faillissement van de werkmaatschappij zal het vermogen in de holding niet worden aangetast, tenzij er sprake is geweest van bestuurlijk wanbeleid.

2. Doordat er tussen de vennootschappen sprake is van een deelnemingsvrijstelling, kan de winst in de werkmaatschappij belastingvrij worden uitgekeerd aan de holding. Wel is er in de werkmaatschappij over de winst belasting verschuldigd.

3. Bij verkoop van uw bedrijf (de aandelen in de werkmaatschappij) is deze winst niet belast in de inkomstenbelasting. U kunt dit bedrag gebruiken om een nieuw bedrijf op te zetten of uiteindelijk wel (in delen) naar privé uit te keren.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij een mogelijke herstructurering van uw onderneming. Hiervoor zijn vaak meerdere mogelijkheden. Het is ook goed om een en ander met uw fiscaal adviseur door te nemen, zodat ook alles fiscaal op de juiste wijze wordt vorm gegeven.