Familierecht

Onder de familiepraktijk wordt alles verstaan dat met het familie- en erfrecht te maken heeft. Hier heeft iedereen wel eens mee te maken. Hierbij denkt men vaak als eerste aan testamenten en een verklaring van erfrecht, maar ook het opmaken van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomt en bijvoorbeeld schenkingsakten vallen onder de familiepraktijk.