Schenken

Schenken

Het schenkingsrecht is sinds 1 januari 2003 in een nieuw jasje gestoken. Dit heeft verschillende veranderingen met zich meegebracht. Een belangrijke verandering is bijvoorbeeld dat er bij een schenking geen notariële akte meer vereist is. Hierdoor lijkt het alsof het bijna zonder notaris kan, maar dit is niet helemaal het geval.

In een notariële schenkingsakte kunt u vast laten leggen dat er op hetgeen u schenkt een uitsluitingsclausule van toepassing is. Hierdoor valt de schenking niet in enige gemeenschap van goederen waarin de begiftigde gehuwd mocht zijn of die door een geregistreerd partnerschap mocht ontstaan. De schenking komt daarmee uitsluitend toe aan de begiftigde en niet (ook) aan diens partner.

Erfgenamen zullen bij het overlijden van de schenker minder erfbelasting verschuldigd zijn, mits de schenking niet binnen 180 dagen voor het overlijden heeft plaatsgevonden.

Een schenking kan op meerdere manieren plaatsvinden. Hieronder lichten wij drie mogelijkheden beknopt toe. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Dan nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor.

Ten eerste de notariële schenking op papier. Bij zo’n schenking schenkt u een bepaald bedrag, maar wordt het geld niet werkelijk uitgekeerd. De transactie vindt plaats op het moment van overlijden. Middels deze schenking kan het geld dat ‘vast’ zit in bijvoorbeeld beleggingen of in uw woning toch geschonken worden. Jaarlijks bent u echter wel een rente over het schuldig erkende bedrag verschuldigd. Deze rente dient u ieder jaar daadwerkelijk aan de begiftigde uit te betalen, wil de schuldigerkenning uit vrijgevigheid fiscale werking hebben.

Mocht u willen dat de transactie direct plaatsvindt, kunt u ook schenken in contanten. Hierbij wordt het bedrag direct overgemaakt, waardoor de begiftigde het bedrag direct kan besteden. De begiftigde mag dan zelf bepalen waarvoor hij/zij de schenking gebruikt.

Tot slot de mogelijkheid om te schenken onder bewind. Door middel van deze schenkingsvorm wordt hetgeen dat is geschonken, beheerd door een bewindvoerder. Op die manier kunt u invloed uitoefenen op de wijze van besteding van de schenking.

Voor het jaar 2021 zijn de vrijstellingen schenkbelasting op de volgende bedragen vastgesteld:

  • Een kind heeft een vrijstelling ter hoogte van € 6.604,-.
  • Een kind tussen 18 en 40 jaar heeft een bestedingsvrije verhoging van de vrijstelling ter hoogte van € 26.881,-.
  • Een kind tussen 18 en 40 jaar heeft een studieverhoging van de vrijstelling ter hoogte van € 55.996,-.
  • Een kind tussen 18 en 40 jaar heeft een verhoging van de vrijstelling voor de koop van een eigen woning ter hoogte van € 105.302,-.
  • Een overige verkrijger heeft een vrijstelling ter hoogte van € 3.244,-.
  • Een overige verkrijger tussen 18 en 40 jaar heeft een verhoging van de vrijstelling voor de koop van een eigen woning ter hoogte van € 105.302,-.
  • Voor het overgangsrecht van een eigen woning vóór 2010 bestaat een vrijstelling ter hoogte van € 29.115,-.