Trouwen en samenwonen

Samenlevingscontract

Een samenlevingsovereenkomst is van belang op het moment dat u wilt gaan samenwonen of al samenwoont met uw partner, maar nog geen huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Tot op heden is namelijk niets in de wet geregeld voor samenwoners. Er bestaat dan ook geen juridische verplichting om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Desondanks is zo’n overeenkomst van groot belang om ongewenste situaties, zoals een geschil bij beëindiging samenleven, te voorkomen.

Met een samenlevingsovereenkomst kunt u vrijwel iedere onderlinge afspraak notarieel laten vastleggen.

Inhoudelijk kunt u onder andere afspraken maken over:

 1. De verhoudingen omtrent het inkomen en de inboedel;
 2. Kosten van de huishouding (hierbij kunt u denken aan de draagplicht);
 3. Het recht op premies of (levens)verzekeringen;
 4. De verdeling van uw (gezamenlijke) goederen, mocht u uw samenleving beëindigen;
 5. Een eventuele meerinbreng bij de aankoop van uw woning;
 6. De voortgezette bewoning bij overlijden;
 7. Overige financiën.

Het opstellen van een samenlevingsovereenkomst kent vele voordelen. Een aantal van deze voordelen hebben wij hieronder voor u opgesomd:

 1. Een echtscheiding is niet nodig;
 2. U bent, onder de door u opgestelde voorwaarden, fiscaal partners;
 3. Fiscaal partnerschap zorgt voor minder erfbelasting;
 4. Eventueel recht op partnerpensioen.

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap staan in de wet geregeld. Dit is dan ook het grootste verschil met samenleven. Er bestaan geen wettelijke verplichtingen omtrent het samenleven. Afspraken over bezittingen en schulden dienen daardoor in een samenlevingsovereenkomst te worden vastgesteld.

Overigens regelt de wet bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege het partnerpensioen; pensioen bij het overlijden van één van de partners. Bij samenwoners dient dit expliciet te worden opgenomen in een samenlevingsovereenkomst.

Tot slot zijn een huwelijk of geregistreerd partnerschap openbare titels. Als burgerlijke staat bepaalt het uw formele positie in de zin van de wet. Een samenlevingsovereenkomst wordt daarentegen voornamelijk onderling gesloten. Indien het, bijvoorbeeld bij overlijden, noodzakelijk is, zal de overeenkomst zich openbaren.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Het huwelijksvermogensrecht is sinds 1 januari 2018 gewijzigd. Vóór de wetswijziging schreef de wet voor dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden behoorden tot de gemeenschap van goederen. De wetswijziging veranderde deze regeling in een beperkte gemeenschap van goederen. Een huwelijksvoltrekking na 1 januari 2018 houdt daardoor in dat enkel alle bezittingen en schulden die u vanaf de voltrekking heeft opgebouwd, in de gemeenschap zullen vallen. De voorafgaand of tijdens het huwelijk door u ontvangen erfenissen en/of schenkingen vallen niet automatisch in de gemeenschap.

Indien u bij het aangaan van uw huwelijk niets regelt, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Aangeschafte bezittingen of gemaakte schulden na uw huwelijksvoltrekking vallen daardoor van rechtswege in uw gemeenschap. Met het maken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunt u gewenste bezittingen en/of schulden uitsluiten van uw gemeenschap.

In huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunnen meerdere bepalingen worden opgenomen. Afhankelijk van uw situatie en wensen, kunt u de voorwaarden zelf vormgeven. Een aantal veelvoorkomende keuzes leest u hieronder:

 1. Een koude uitsluiting; op vermogens en financieel gebied blijft alles gescheiden.
 2. Een beperkte gemeenschap; lijst van aanbrengsten met gezamenlijk- en privévermogen gescheiden.
 3. Een verrekenbeding; een verdeling van inkomen indien één van de partners minder bedeeld is.

De laatstgenoemde keuze kan tevens op een periodieke of finale wijze opgenomen worden.

Het opstellen van huwelijksvoorwaarden kent meerdere voordelen. Wij hebben drie voordelen hieronder toegelicht:

 1. Door middel van huwelijksvoorwaarden kunt u bezittingen en/of schulden uitsluiten.
 2. Indien u voorafgaand aan uw huwelijk een erfenis heeft ontvangen en u niet wilt dat deze binnen het gezamenlijke vermogen valt, dan kunt u dit ook expliciet uitsluiten.
 3. Heeft u of uw partner een eigen bedrijf, dan kunt u elkaar beschermen tegen ondernemers-risico’s.

Het hiervoor gestelde is eveneens van toepassing op het geregistreerd partnerschap.

Hedendaags huwt u van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen. Het verschil tussen de beperkte gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden ligt in de manier waarop bezittingen en schulden tot de gemeenschap gaan behoren.

Bij de beperkte gemeenschap van goederen behoren alle bezittingen en schulden, die u vanaf het moment van trouwen samen verkrijgt, tot de gemeenschap.

Met huwelijksvoorwaarden kunt u, de door u aangewezen, bezittingen en/of schulden geheel uitsluiten van het gezamenlijke vermogen.

Het hiervoor gestelde is eveneens van toepassing op het geregistreerd partnerschap.