Het levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt?

In een levenstestament (notariële volmacht) geeft u aan wat uw wensen zijn indien u in een situatie terecht komt waarin u door (geestelijke) ziekte of ongeval niet meer zelf in staat bent om uw zaken te regelen. U kunt aangeven aan wie u uw financiële zaken toevertrouwt (bijvoorbeeld aan uw partner, danwel aan één of meer kinderen), maar u kunt ook wensen op medisch gebied opnemen.

Voor elke notariële handeling, zoals het opstellen van een levenstestament, dient u wilsbekwaam te zijn. Dit houdt in dat u de gevolgen van beslissingen die u neemt begrijpt en overziet.

Bent u samen eigenaar van een koophuis, dan is het verstandig om vast te leggen wie uw belangen mag behartigen. Uw partner is niet automatisch degene die mag beslissen over de verkoop van de gezamenlijke woning. Is één van de echtgenoten niet meer wilsbekwaam, dan moet de ander via de rechtbank een vervangende handtekening vragen. Dit kost vaak, veel tijd en geeft soms veel onzekerheid of zelfs wrijving bij uw naasten. Een levenstestament kunt u daarom beter opstellen als u beiden nog gezond bent. Het kan maar duidelijk zijn aan wie u uw zaken toevertrouwt!

Vooral in deze onzekere tijd is het verstandig om goed voorbereid te zijn.