Legalisatie

Legalisatie

U heeft van ons kantoor of van een andere instantie het verzoek gehad om uw handtekening te legaliseren. Maar waarom dient dit te gebeuren en hoe gaat dit in zijn werk?

Waarom?
U dient in sommige gevallen uw handtekening te legaliseren, omdat u uw handtekening onder een (belangrijk) document moet zetten. Het is dan van belang om er zeker van te zijn dat de handtekening op het document ook daadwerkelijk van u is. Daarom dient u het document in het bijzijn van de notaris (of een van zijn medewerkers) te ondertekenen.

Hoe?
Indien u uw handtekening wil legaliseren bij ons op kantoor, is het verstandig om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan bij u aangeven wanneer u het beste langs kunt komen. Mocht het gaan om een document dat niet afkomstig is van ons kantoor, is het vaak ook handig als wij de documenten van tevoren ontvangen. Als het gaat om een document van ons notariskantoor, kunt u tijdens kantooruren langskomen.
LET OP! Het is van belang dat u het document nog niet ondertekend en dit pas doet bij ons op kantoor.

Wat moet u meenemen?
⦁ Het te legaliseren document.
⦁ Een geldig legitimatiebewijs.

Stappen legalisatie
1. U komt bij ons op kantoor en toont uw legitimatiebewijs.
2. U ondertekent het document in het bijzijn van de notaris (of een van zijn medewerkers).
3. Er wordt een verklaring op het document gezet dat u het document in het bijzijn van de notaris (of een van zijn medewerkers) heeft ondertekend.
4. Vervolgens wordt er een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt. Op het kopie wordt een verklaring gezet dat het legitimatiebewijs is gecontroleerd.
5. Vervolgens zal de legalisatie ingescand worden en opgeslagen worden in het dossier.
6. U stuurt zelf het gelegaliseerde document op of u laat het bij ons achter (indien het een document is van Ambachtse Notaris).

Wat is een apostille?
Soms is het niet voldoende om alleen uw handtekening te legaliseren. In sommige gevallen dient ook de handtekening van de notaris op echtheid gecontroleerd te worden. Deze controle vindt plaats door de Rechtbank.

Indien u een apostille nodig heeft, dan verloopt het proces voor uw legalisatie zoals hiervoor beschreven. Vervolgens wordt het document door ons opgestuurd naar de Rechtbank voor een apostille. In overleg met u wordt het document naar u verstuurd of kunt u het bij ons op komen halen.