Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks een ruime doelomschrijving kan het voorkomen dat een vennootschap rechtshandelingen verricht waarbij het statutaire doel wordt overschreden.

Iedere bestuurder van een vennootschap is bij een doeloverschrijding persoonlijk aansprakelijk. Een bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid.

Bestaat het bestuur van een B.V. uit meerdere bestuurders, dan is in geval van interne bestuurdersaansprakelijkheid sprake van zogenaamde collectieve aansprakelijkheid. Alle bestuurders gezamenlijk zijn dan aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur.

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn wanneer de B.V. jegens derden, onzorgvuldig handelt. In dat geval kan een bestuurder naast de B.V. zelf aansprakelijk zijn voor onrechtmatig handelen.

Een doelomschrijving kan altijd aan de hand van een statutenwijziging worden aangepast. Deze kan dan ruimer of juist specifieker naar uw wensen worden opgenomen in de statuten van de vennootschap. Dat kan ook het geval zijn wanneer u andere en/of extra werkzaamheden in de vennootschap wenst onder te brengen. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar indien u informatie wenst en nog vragen heeft.

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks een ruime doelomschrijving kan het voorkomen dat een vennootschap rechtshandelingen verricht waarbij het statutaire doel wordt overschreden.

Iedere bestuurder van een vennootschap is bij een doeloverschrijding persoonlijk aansprakelijk. Een bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid.

Bestaat het bestuur van een B.V. uit meerdere bestuurders, dan is in geval van interne bestuurdersaansprakelijkheid sprake van zogenaamde collectieve aansprakelijkheid. Alle bestuurders gezamenlijk zijn dan aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur.

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn wanneer de B.V. jegens derden, onzorgvuldig handelt. In dat geval kan een bestuurder naast de B.V. zelf aansprakelijk zijn voor onrechtmatig handelen.

Een doelomschrijving kan altijd aan de hand van een statutenwijziging worden aangepast. Deze kan dan ruimer of juist specifieker naar uw wensen worden opgenomen in de statuten van de vennootschap. Dat kan ook het geval zijn wanneer u andere en/of extra werkzaamheden in de vennootschap wenst onder te brengen.

Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar indien u informatie wenst en nog vragen heeft.