Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

ubo

Geen uitstel van UBO-registratie

Naar aanleiding van berichten in de media waarin wordt gepleit voor uitstel, heeft de minister van Financiën laten weten geen reden te zien om de datum voor de UBO-registratieplicht te verschuiven. Voor de UBO-plichtige instellingen die al…
levenstestament

save the week

Op 21 tot 25 maart 2022 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt zich…

Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW

Het toestemmingsvereiste is geregeld is het Burgerlijk Wetboek. Het toestemmingsvereiste houdt in dat de ene echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd partnerschap aan de ander echtgeno(o)t(e) of partner in de zin van het geregistreerd…

Let op uw doelomschrijving

Wat een vennootschap ten doel heeft, moet verplicht worden opgenomen in de statuten. Deze doelomschrijving wordt in veel gevallen ruim in de statuten opgenomen waardoor verrichtte rechtshandelingen onder de doelomschrijving zullen vallen. Ondanks…

Beperkte gemeenschap van goederen

Klik op de foto voor de volledige informatie

500 reviews

Wij willen iedereen bedanken die een review geschreven heeft voor ons!

Nieuwbouw: project Hendrique

Namens de Ambachtse Notaris willen wij alle kopers van het project Hendrique feliciteren met de aankoop van hun nieuwbouwwoning . Kopers hebben vorige week een mail ontvangen met informatie over wat zij van ons als projectnotaris kunnen…

Tegenstrijdig belang

De rechtspersoon is afhankelijk van de vertegenwoordiging van natuurlijke personen. Maar de natuurlijke personen hebben ook eigen belangen en wensen. De bestuurder wil bijvoorbeeld dat zijn vergoeding zo hoog mogelijk is (persoonlijk…

Save the date

Op 24 en 25 augustus 2021 nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende bespreking van 15 minuten. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het belang van een levenstestament en wat uw eventuele wensen zijn. Wilt u ook komen? U kunt…

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon zelf. De wet en jurisprudentie werpen hoge drempels op voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De grondslag voor interne aansprakelijkheid…

Het levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt? In een levenstestament (notariële volmacht) geeft u aan wat uw wensen zijn indien u in een situatie terecht komt waarin u door (geestelijke) ziekte of ongeval niet meer zelf in staat bent…

De 5%-regeling van uw nieuwbouwwoning

Tijdens de aankoop van uw nieuwbouwwoning mag u bij de oplevering 5% van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. Als er bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken zijn opgemerkt, is het mogelijk om 5% van…

Belasting voordelen van een ANBI Stichting

Wat is een ANBI stichting? De naam verklapt het al, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De instelling dient zich minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn: een goed doel, een kerk of een…

Testamentencheck

Een testament. Wellicht heeft u er al wel eens iets over gehoord of beschikt u al over een testament. Bent u benieuwd of uw huidige testament nog up-to-date is, wilt u een opfrissing omtrent de werking van uw testament of wilt u juist informatie…

Hypotheek uitschrijven bij het Kadaster?

Wist u dat het doorhalen of royeren van een hypotheek bij het Kadaster, altijd door een notaris dient te worden verzorgd?  Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het Kadaster; dit wordt ook het doorhalen van een hypotheek…

Preferente aandelen

Bij het oprichten van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Het is belangrijk om goed na te denken over de soort aandelen die geplaatst worden. Er kan gekozen worden voor gewone aandelen. Bij gewone aandelen heeft een aandeelhouder stem- en…

Wanneer heb ik een “Verklaring van erfrecht” nodig?

Een verklaring van erfrecht is een akte, welke wordt afgegeven door een notaris. De notaris doet onderzoek bij onder andere het Centraal Testamenten Register, Basisregistratie Personen en huwelijksgoederenregister, om zo in kaart te kunnen brengen…

Volstorten van het aandelenkapitaal

Bij de oprichting van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Deze aandelen hebben een bepaalde nominale waarde. Uit de praktijk blijkt dat de aandelen vaak niet direct bij de oprichting worden volgestort. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn…

Uw nieuwbouwwoning bij de Ambachtse Notaris

Wat kunt u verwachten als u een nieuwbouwwoning heeft aangekocht? Er wordt een koop- en/of aannemingsovereenkomst bij de makelaar of projectontwikkelaar getekend. In de koopovereenkomst is beschreven dat u een stuk perceel aankoopt waarop…

Koopovereenkomst inschrijven bij het kadaster?

Na het tekenen van de koopovereenkomst kunt u ervoor kiezen om deze in te schrijven bij het Kadaster. Als koper ben je dan beschermd tegen de volgende risico’s: DOORVERKOOP VAN DE WONING AAN EEN ANDERE KOPER; VERHUUR VAN EEN WONING; …