Ondernemingsrecht

Ondernemings- en rechtspersonenrecht

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit het opstellen van akten en overeenkomsten en het adviseren met betrekking tot:
• de oprichting van BV’s, NV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen;
• de oprichting van stichtingen en verenigingen;
• statutenwijzigingen;
• uitgifte en overdracht van aandelen;
• certificering van aandelen;
• juridische fusie en splitsing.