Kapitaalsvemindering

Kapitaalsvermindering

Bij een kapitaalsvermindering zal een deel van het geplaatste kapitaal verminderd worden. Dit kan op twee manieren plaatsvinden:

⦁ door intrekking van aandelen; en
⦁ door het wijzigen van de nominale waarde van de aandelen (afstempeling).

Intrekking van aandelen
Voordat intrekking kan plaatsvinden, dienen de aandelen in het bezit te zijn van de vennootschap. De vennootschap dient de aandelen dus eerst in te kopen. Dit gebeurt aan de hand van één notariële akte, namelijk de akte van inkoop en intrekking. Daarbij worden de aandelen eerst ingekocht om vervolgens ingetrokken te worden. Uiteraard kan deze handeling ook afzonderlijk van elkaar plaatsvinden.

Afstempeling
Met afstempeling wordt bedoeld dat de nominale waarde per aandeel verminderd. Het vrijgekomen bedrag dient naar evenredigheid op alle aandelen te worden terugbetaald. Het aantal aandelen blijft dus gelijk.
Voor zowel de intrekking van aandelen als afstempeling is een goedkeurend besluit van het bestuur van de vennootschap vereist.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ambachtsenotaris.nl of 078 68 45 999