Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen

Het kan zo zijn dat er een nieuwe aandeelhouder wenst toe te treden in de B.V./N.V., of dat de gehele vennootschap verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. Om de aandelen over te dragen, is er een akte van levering van aandelen nodig die opgesteld is door de notaris.
De notariële akte legt de gemaakte afspraken vast tussen verkoper en koper. Hierbij kunt u denken aan de koopprijs van de aandelen, het moment waarop de aandelen voor rekening en risico van de koper komen en de garanties inzake de vennootschap, bijvoorbeeld inzake de balans, financiële situatie en dergelijke.

Blokkeringsregeling
In de statuten van een vennootschap is doorgaans een blokkeringsregeling opgenomen. In de meeste gevallen is in de blokkeringsregeling een aanbiedingsverplichting opgenomen, zodat de aandelen eerst aangeboden dienen te worden aan de mede-aandeelhouders voordat zij aangeboden kunnen worden aan derden. De blokkeringsregeling is dus van belang in de situatie waarin er twee of meer aandeelhouders in de vennootschap zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ambachtsenotaris.nl of 078 68 45 999.

Certificering van aandelen
Bij het certificeren van aandelen worden de aandelen overgedragen aan een stichting administratiekantoor (STAK). Het doel van een stichting administratiekantoor is het beheren van de aandelen. De aandeelhouder draagt zijn aandelen over aan de STAK en krijgt daarvoor certificaten van aandelen terug. De certificaten geven enkel recht op winstuitkering. Dat betekent dat de certificaathouder alleen een economisch belang in handen heeft. Het stemrecht van de aandelen blijft dan bij (de bestuurder(s) van) de stichting.
De certificering van aandelen wordt veel toegepast bij (gedeeltelijke) overgang van het bedrijf naar de volgende generatie(s).