Onroerend goed

Wij helpen u graag bij de overdracht van een woning, maar u kunt ook bij ons terecht voor de volgende zaken:

• Losse hypotheek (2e hypotheek of oversluiting);
• Nieuwbouw;
• Doorhaling hypotheek;
• Splitsing appartementsrechten;
• Veiling;
• Verdelingen.

Indien u meer informatie wil over de volgende onderwerpen, dan adviseren wij u om hierover contact met ons op te nemen:

• Vestiging van erfdienstbaarheden;
• Uitgifte in opstal en erfpacht;
• Overdracht, teboekstelling en verkrijgen van hypotheekrecht op binnen- en zeeschepen;
• Aankoop van een bedrijfspand.