Doorhaling hypotheek

Doorhaling hypotheek

Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het Kadaster; dit wordt ook het doorhalen van een hypotheek genoemd. Alle hypotheekaktes zijn geregistreerd bij het Kadaster. Zo is te zien of op een bepaald registergoed (bijvoorbeeld een woning of schip) een hypotheek rust. Royement van een hypotheek verloopt ALTIJD via de notaris.

De hypotheek geeft een zekerheid voor de bank. Daarom mag de notaris niet zomaar royeren, want na royement verliest de bank zijn voorrang op andere schuldeisers. De notaris royeert een hypotheek met een royementsakte. De uitschrijving van de hypotheek gebeurt nadat de royementsakte is ingediend bij het Kadaster.

Bij verkoop van het registergoed of bij oversluiting van een hypotheek bij een andere bank. Pas als de hypotheek geroyeerd is, is het weer mogelijk om een nieuwe hypotheek op het betreffende registergoed te vestigen. De notaris, die de opdracht heeft tot verkoop of tot oversluiting van de hypotheek, verzorgt ook het royement.

Als de lening helemaal is afgelost. De hypothecaire inschrijving verdwijnt niet automatisch uit het Kadaster. De notaris heeft altijd een bevestiging van de bank nodig, dat er geroyeerd mag worden (royementsvolmacht). Alleen een document, waaruit blijkt dat de lening is afgelost, is niet voldoende.

De kosten van het royeren van een hypotheek komen altijd voor rekening van de betrokken partij (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning ‘kosten koper’, zijn de royementskosten toch voor rekening van de verkoper).