Nieuwbouw

Nieuwbouw

U heeft een woning in een nieuwbouwproject aangekocht of u gaat dat wellicht doen. Veel nieuwbouwprojecten in Hendrik-Ido-Ambacht zijn door ons kantoor begeleid.
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het traject heeft vele overeenkomsten met de aankoop van een bestaande woning. U komt bij ons op kantoor waar de notaris de akte met u door zal nemen. De akte wordt vervolgens door alle partijen, al dan niet per volmacht, ondertekend. Na ondertekening van de akte wordt deze ingeschreven bij de openbare registers van het Kadaster. Echter, er zijn enkele aspecten die verschillen met de aankoop van een bestaande woning. De verschillen zullen hieronder besproken worden.

Koop- en/of aannemingsovereenkomst

Er wordt een koop- en/of aannemingsovereenkomst bij de makelaar of projectontwikkelaar getekend.
In de koopovereenkomst is beschreven dat u een stuk perceel aankoopt waarop een woning gebouwd zal worden. Hierin zijn ook nadere afspraken vastgelegd tussen u en de projectontwikkelaar.

In de aannemingsovereenkomst is beschreven dat er een woning gebouwd zal worden op het, in de koopovereenkomst aangegeven, perceel. Hierin zijn ook de nadere afspraken vastgelegd tussen u en de aannemer.
Hierbij kunt u aan de volgende onderwerpen denken:

⦁ wat de aanneemsom is;
⦁ uit hoeveel aanneemtermijnen de aanneemsom bestaat;
⦁ wanneer de aanneemtermijnen in rekening worden gebracht;
⦁ binnen welk tijdspad er begonnen dient te worden met de bouw;
⦁ binnen hoeveel werkbare dagen de woning gebouwd dient te zijn;
⦁ of de woning onder SWK garantie wordt gebouwd.

De koopovereenkomst en aanneemovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Notariskeuze

De keuze van de notaris voor de akte van levering voor nieuwbouw wordt door de verkopende partij bepaald. Dit is over het algemeen de projectontwikkelaar. Hij stelt een projectnotaris aan. Deze notaris draagt zorg voor de juiste juridische afwikkeling.

Een van de werkzaamheden van de notaris is dat er juiste erfdienstbaarheden worden gevestigd, zoals een erfdienstbaarheid van overbouw of een erfdienstbaarheid van een voetpad (burenrecht).

U koopt uw nieuwbouwwoning “vrij op naam”. Dit houdt in dat de kosten in verband met de akte van levering voor rekening zijn van de verkopende partij. Indien u een hypotheek nodig heeft voor de financiering van de woning dan zijn de kosten voor rekening van u (de kopende partij).

Termijn tussen ondertekening en oplevering

De termijn tussen ondertekening bij de notaris en daadwerkelijke bouw en oplevering van nieuwbouwwoningen bedraagt over het algemeen een jaar. Indien u voor de financiering van de woning een hypotheek nodig heeft zal er door de bank een bouwdepot geregeld worden. Dit is een aparte rekening waarop de gelden zijn gestort voor het betalen van de aanneemtermijnen. Uw tussenpersoon kan u hierover meer advies geven

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ambachtsenotaris.n of l078 68 45 999.

In de aanneemovereenkomst wordt er, in de meeste gevallen, tussen de koper en de aannemer de Garantie- en waarborgregeling van de SWK van toepassing verklaard. In deze regeling wordt de koper van een nieuwbouwwoning een aantal belangrijk extra zekerheden gegeven. Na ondertekening van de koop- en/of aannemingsovereenkomst ontvangen de kopers het certificaat. Voor de ondertekening van de akte van levering ontvangen wij graag een kopie hiervan. Indien u het certificaat niet heeft ontvangen, dan mogen wij de akte van levering niet laten passeren.

Voor meer informatie over de SWK garantie certificaat verwijs ik u naar https://www.swk.nl/