Splitsing appartementsrechten

Diensten

Familierecht

Splitsing appartementsrechten

Een gebouw kan in appartementen of bedrijfsruimtes worden gesplitst. Hiervoor dient een akte van splitsing in appartementsrechten te worden opgemaakt. In een akte van splitsing krijgt ieder appartementsrecht een eigen appartementsindex, waardoor dit appartementsrecht los kan worden verkocht.

In een akte van splitsing wordt er een vereniging van eigenaars opgericht en daarnaast wordt het splitsingsreglement en de voorschriften van de vereniging van eigenaars vastgelegd. De koper van het appartementsrecht wordt automatisch lid van deze vereniging van eigenaars.

Voor het opmaken van een akte van splitsing is in de meeste gevallen een Splitsingsvergunning nodig van de betreffende gemeente. Tevens dient er een splitsingstekening te worden aangeleverd die aan de akte van splitsing in appartementsrechten zal worden gehecht.

In sommige situaties is het te adviseren om een (akte van) hoofdsplitsing op te maken en deze onder te verdelen in meerdere onder splitsingen, bijvoorbeeld om de woningen en parkeerplaatsen onder te verdelen.

Het is ook mogelijk om een bestaande akte van splitsing te wijzigen.

Wenst u advies voor een (eventuele) splitsing en wilt u de bijbehorende kosten te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op 078-68 45 999 of info@ambachtsenotaris.nl.

Als u een gebouw of ruimte horizontaal (boven elkaar) wenst te splitsen zodat een gedeelte afzonderlijk kan worden verkocht.

  • digitale splitsingstekeningen welke voldoen aan de eisen van het kadaster;
  • lijst met onverdeelde aandelen per appartementsindex;
  • omgevingsvergunning (gemeente) waaruit splitsingsvergunning blijkt;
  • toestemming van de bank, indien de gemeenschap met een hypotheek is belast.

De kosten van het royeren van een hypotheek komen altijd voor rekening van de betrokken partij (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning ‘kosten koper’, zijn de royementskosten toch voor rekening van de verkoper).