Veiling

Veiling

Bij de Ambachtse Notaris verzorgen wij beslag- en hypotheek veilingen van woningen. Gedwongen executieveilingen worden opgestart in opdracht van een schuldeiser. De notaris begeleid de gehele veilingprocedure en zorgt ervoor dat de veiling(procedure) en de overdracht volgens de wettelijke regels verloopt. De notaris houdt alle belanghebbende gedurende het gehele traject op de hoogte en geeft advies waar nodig.

Het is ook mogelijk om als woningeigenaar uw woning te verkopen via een vrijwillige veiling. Zeker in de huidige markt is dit een erg aantrekkelijke optie om een zo hoog mogelijke opbrengst voor uw woning te krijgen.

Wilt u de voor- en nadelen weten van een (vrijwillige) veiling? Of wenst u de kosten te ontvangen voor het opstarten van een veiling, dan kunt u contact met ons opnemen op 078 68 45 999 of info@ambachtsenotaris.nl.

Jazeker! De opdrachtgever kan de veiling intrekken tot dat het veilingpand wordt gegund aan de koper op de veiling. De opdrachtgever bepaalt de voorwaarden voor het intrekken van de veiling.

Bij een hypotheekveiling kunt u tot 14 dagen voor de veiling een schriftelijk onderhands bod uit brengen bij de veilingnotaris. Voor de voorwaarden verwijs ik naar de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden.

Bij een beslag veiling is een onderhands bod uitbrengen helaas niet mogelijk.

Bij een hypotheek veiling kan het huurbeding worden ingeroepen, maar dit is niet verplicht. De rechtbank stelt (in de meeste gevallen) een ontruimingstermijn vast voor de ontruiming van de (eventuele) huurders. De executeur hoopt hiermee een hoge opbrengst te behalen voor de woning. Koop breekt namelijk geen huur en de veilingkoper wil het risico van eventuele huurders natuurlijk niet lopen.

Bij een beslagveiling is het helaas niet mogelijk om het huurbeding in te roepen.

In de algemene veilingvoorwaarden is vastgesteld dat de koopsom 6 weken na de veiling of 6 weken na het accepteren van het onderhandse bod moet worden voldaan. In de bijzondere veilingvoorwaarden kan hier echter een ander termijn worden overeengekomen.