Verdeling

Verdeling

Partners die uit elkaar gaan zullen veel dingen moeten regelen. Uiteindelijk zullen de gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld moeten worden, waaronder ook de woning. De verdeling wordt vastgelegd in een notariële akte van verdeling die wordt ingeschreven bij het Kadaster.

In de verdelingsakte staat vermeld aan wie de woning wordt toebedeeld. Dit wordt onderling afgesproken, vaak in een echtscheidingsconvenant (bij echtscheiding of bij het einde van een geregistreerd partnerschap) of in een afzonderlijke overeenkomst (bij samenwoners die uit elkaar gaan). U kunt in principe zelf regelen hoe de verdeling plaatsvindt als u er beiden mee akkoord gaat. Een ongelijke verdeling kan echter ongewenste financiële en fiscale gevolgen hebben. Als de woning een overwaarde heeft of juist een negatieve waarde heeft moet de ene partner de ander financieel compenseren.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid of royement?

Bij het opstellen van de verdelingsakte zal de notaris er op toezien dat de partner die de eigendom van de woning overdraagt niet langer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Dat kan zijn doordat deze wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank, of door het bestaande hypotheekrecht door te halen (royement) en eventueel een nieuwe hypotheek ten behoeve van een (andere) bank te laten vestigen. Uiteraard zal de notaris ook de nodige inschrijvingen bij het Kadaster regelen.

Testament

Naast het verdelen van de financiele situatie, is het ook zeer raadzaam om uw situatie (opnieuw) tegen het licht te houden in geval van overlijden. Zorg er voor dat uw testament weer up-to-date is en u zelf de nodige beslissingen heeft genomen. Uiteraard bent u bij ons van harte welkom om één en ander door te nemen.

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die wij nodig hebben om een akte van verdeling voor u op te stellen:

  • een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaren van de woning;
  • een kopie van het echtscheidingsconvenant (indien u gehuwd was);
  • een kopie van de beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken (indien u gehuwd was);
  • het bedrag van de over-of onderbedeling;
  • de huidige waarde van de woning (eventueel waardebepaling makelaar of taxatierapport);
  • een recent document waaruit de hoogte van de hypotheekschuld blijkt.