Preferente aandelen

Bij het oprichten van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Het is belangrijk om goed na te denken over de soort aandelen die geplaatst worden. Er kan gekozen worden voor gewone aandelen. Bij gewone aandelen heeft een aandeelhouder stem- en winstrecht. Maar indien u een aandeelhouder een bijzonder voorrecht wenst te geven, kunt u kiezen voor een preferent aandeel. Een preferent aandeel is een aandeel met voorrecht op een bepaald percentage van de winst.

 

De statuten van de vennootschap kunnen bepalen dat het preferente aandeel cumulatief is. Een cumulatief preferent aandeel is een aandeel waarop met voorrang winst wordt uitgekeerd. Wordt na een slecht jaar geen winst uitgekeerd, dan krijgt men op deze aandelen bij winstherstel als eerste winst over het jaar waarin winst is gerealiseerd. Het winsttegoed wordt als het ware opgespaard.

 

Heeft u vragen over de mogelijkheden van aandelen in uw B.V., dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!