Schulden erven vanaf 1 september 2016

Vanaf 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd. Indien blijkt dat een nalatenschap onverwachte schulden bevat en daardoor negatief wordt, dan kunnen erfgenamen de rechter vragen om alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat de erfgenamen niet met hun eigen vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de erflater.

Om één en ander werkbaar te houden en ook om schuldeisers te beschermen zijn hiervoor wel strikte regels opgesteld.

Duidelijker staat nu in de wet vermeld onder welke omstandigheden de erfgenaam geacht wordt de nalatenschap te hebben aanvaard. Ook de “onverwachtheid” van schulden moet aan bepaalde eisen voldoen. De wetswijziging is zowel voor schuldeisers als voor erfgenamen van groot belang.

Indien u erfgenaam bent of schuldeiser van een erflater is het verstandig om u tijdig door een notaris te laten voorlichten over uw opties!

U kunt informatie opvragen of een afspraak maken via telefoonnummer 078-6845999 of per mail: familierecht@ambachtsenotaris.nl