Wat te doen tegen de uitholling van de hypotheekrenteaftrek?

Al geruime tijd wordt de renteaftrek fiscaal meer en meer beperkt.
Oorspronkelijk was elke rente aftrekbaar, daarna werd de aftrek beperkt tot rente in verband schuld aangegaan in verband met verkrijging of verbouwing eigen woning gedurende maximaal 30 jaar, gevolgd door de invoering van het eigenwoningreserve, waardoor in feite de schuld- en niet de aflossing fiscaal werd gefaciliteerd.
Nog weer later werden er nadere (aflossings)eisen aan de lening gesteld, werd het eigenwoningforfait verhoogd en werd de aftrekbaarheid beperkt tot een lager percentage (2014: 0,5 % lager in hoogste schijf) dan het percentage weermee het inkomen belast zou zijn zonder de renteaftrek. Sinds 1 april 2013 is het ook niet meer mogelijk om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) af te sluiten.

Duidelijk is dat de politiek het niet aandurft om rechtstreeks de hypotheekrenteaftrek af te schaffen, terwijl de politiek daar feitelijk via omwegen al jaren mee bezig is. Alles wijst erop dat de uitholling van de hypotheekrenteaftrek eerder meer dan minder gaat worden, hoe kunt u zich daartegen wapenen ?

  1. maak maximaal gebruik van bestaande KEW/SEW (storten tot 10x normale bedrag is geoorloofd) en na 20 jaar kan tot circa 160.000,– euro belastingvrij worden uitgekeerd (voordeel: opbouw en uitkering niet belast in box I of III, vaak veel hogere rente dan op spaarrekening of levenslooprekening). Vaak zijn KEW/SEW regelingen berekend op looptijd van 30 jaar, terwijl na 20 jaar het maximum voordeel al kan worden gehaald, extra stortingen zijn dus vaak voordelig en verschraling of afschaffing van deze regeling is gezien het hiervoor vermelde beleid niet onwaarschijnlijk, dus: get it while you can.
  2. door verhogingen van de eigenwoning forfait wordt het sneller lucratief om de gehele eigenwoningschuld af te lossen. Het eigenwoningforfait is nu bepaald op 0,7 % voor woningen met een WOZ waarde van de woning tot 1.040.000 (en daarboven 1,8%). Bij een variabele rente met NHG van 2,8 % (huidige marktrente) betekent dit in feite dat 25% van de hypotheekrente al niet meer (per saldo) afgetrokken kan worden (het eigenwoning forfait wordt immers eerst bij uw belastbare inkomen opgeteld voor de berekening van de aftrek). Indien er geen hypotheekrenteaftrek meer is (alles is afgelost), dan is er ook geen eigenwoningforfait.

Via allerlei omwegen maakt de fiscus het lenen voor de eigen woning fiscaal steeds minder aantrekkelijk. Marco-economisch is daar veel voor te zeggen daar het systeem eerder de schuld dan de vermogensopbouw stimuleerde. Het is wel zaak dat u deze trend tijdig doorziet en uw maatregelen neemt.