Volstorten van het aandelenkapitaal

Bij de oprichting van een B.V. worden er aandelen geplaatst. Deze aandelen hebben een bepaalde nominale waarde. Uit de praktijk blijkt dat de aandelen vaak niet direct bij de oprichting worden volgestort. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de op te richten B.V. nog geen bankrekening heeft geopend.

De niet-volstorting van aandelen kan echter nadelige gevolgen hebben, indien de volstorting wel is opgevraagd door de vennootschap. Zo is een koper die zijn niet-volgestorte aandelen verkoopt en levert naast de verkoper, op grond van art. 2:199 van het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk voor het nog te storten bedrag. Daarnaast heeft een aandeelhouder, op grond van art. 2:228 en 2:216, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, geen stem- en winstrecht zolang het aandeel, na opeising door de vennootschap niet is volgestort.

Mede door bovenstaande nadelige gevolgen, adviseren wij om het aandelenkapitaal na opeising door de vennootschap direct vol te storten.

Wilt u meer informatie over het volstorten van uw aandelen? Neem gerust contact met ons op via 078-6845999 of info@ambachtsenotaris.nl