Waarom een levenstestament?

Een levenstestament wordt opgemaakt voor de situatie dat iemand (al dan niet tijdelijk) niet in staat is zelf te handelen. U kunt hierbij denken aan geestelijke of lichamelijke ziekte, waardoor u niet in staat bent zelf te handelen. Het levenstestament stelt u in staat zelf de regie te houden.

 

Voorbeeld:

Als weduwe of weduwnaar belandt u in een zorginstelling voor dementie. Indien er snel achteruitgang plaatsvindt bent u niet meer bij machte of bevoegd juridische of notariële stukken te tekenen. Door middel van een levenstestament geeft u de bevoegdheid aan (een van) uw kinderen om namens u bijvoorbeeld de woning te verkopen. Daarnaast kunt u hen de vrijheid geven om, bijvoorbeeld met het oog op belastingbesparing, schenkingen te doen, ook aan zich zelf.

Indien u geen levenstestament heeft opgesteld loopt u het risico dat uw vermogen onder bewind gesteld zal worden, met alle gevolgen van dien.

Geen fijn vooruitzicht!

 

Het levenstestament stelt u in staat om nu de regie te nemen over wie er in die gevallen voor u mag handelen. Daarmee houdt u de regie!

 

U kunt een afspraak maken met mevrouw L. Hubers-Achterberg via telefoonnummer 078-6845999 of per mail: Leonie@www.ambachtsenotaris.nl