Waarom hanteren wij een standaard doorlooptijd van 6 weken bij de overdracht van een woning?

  • In week 1 gaan wij na de ontvangst van de getekende koopovereenkomst ons dossier opstarten en alle belanghebbende partijen informeren;
  • In week 2 screenen wij het dossier nog eens extra op bijzonderheden en vragen wij, indien nodig, aanvullende informatie op;
  • In week 3 maakt de dossier behandelaar de akten en nota’s op aan de hand van alle opgevraagde en ontvangen informatie;
  • In week 4 worden de akten en nota’s nagekeken en worden de stukken klaar gezet in uw online dossier;
  • In week 5 kunt u en/of uw tussenpersoon de akten en nota’s doornemen. Ook kijken wij of uw dossier compleet is voor de overdracht.
  • In week 6 worden de akten passeer klaar gemaakt en kunt u de akten bij de notaris ondertekenen.