Waarom hanteren wij een standaard doorlooptijd van 6 weken bij de overdracht van een woning?

  • In week 1 gaan wij na de ontvangst van de getekende koopovereenkomst ons dossier opstarten en alle belanghebbende partijen informeren;
  • In week 2 screenen wij het dossier nog eens extra op bijzonderheden en vragen wij, indien nodig, aanvullende informatie op;
  • In week 3 maakt de dossier behandelaar de akten en nota’s op aan de hand van alle opgevraagde en ontvangen informatie;
  • In week 4 worden de akten en nota’s nagekeken en worden de stukken klaar gezet in uw Online Dossier;
  • In week 5 kunt u en/of uw tussenpersoon de akten en nota’s doornemen. Ook kijken wij of uw dossier compleet is voor de overdracht.
  • In week 6 worden de akten passeer klaar gemaakt en kunt u de akten bij de notaris ondertekenen.

In sommige periodes zijn wij helaas genoodzaakt om van onze planning af te wijken, maar uiteraard doen wij onze uiterste best om dit te voorkomen.

Voor meer informatie over de verkoop of aankoop van uw woning neem dan contact op met ons kantoor op 078-684 59 99 of info@ambachtsenotaris.nl.