Wanneer heb ik een “Verklaring van erfrecht” nodig?

Een verklaring van erfrecht is een akte, welke wordt afgegeven door een notaris. De notaris doet onderzoek bij onder andere het Centraal Testamenten Register, Basisregistratie Personen en huwelijksgoederenregister, om zo in kaart te kunnen brengen wie de erfgenamen van de overledene zijn. Vervolgens wordt gevraagd aan de erfgenamen of en zo ja, hoe zij de nalatenschap wensen te aanvaarden, zuiver of beneficiair.

Het eindresultaat van dit onderzoek wordt in een verklaring van erfrecht opgenomen.

Uit de verklaring van erfrecht blijkt wie bevoegd is handelingen te verrichten in de nalatenschap van de overledene. Kortom, wie mag er over de goederen van de nalatenschap beschikken.

 

Een verklaring van erfrecht is onder andere nodig voor:

– de verkoop en levering van de woning van de overledene;

– het deblokkeren van bankrekeningen welke nog op naam staan van de overledene.

 

Het is aan te bevelen de verklaring van erfrecht kort na het overlijden op te laten stellen, ook als er nog een langstlevende echtgenoot achterblijft. Vaak komt men er pas achter bij verkoop van de woning en dan moet met spoed alsnog een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. Dit geeft onnodige vertraging bij de levering van de woning.

 

Voor meer informatie over een verklaring van erfrecht kunt u terecht op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken door te mailen naar: familierecht@ambachtsenotaris.nl of via ons telefoonnummer: 078-68 45 999.