Wie mogen de b.v. vertegenwoordigen?

De hoofdregel is dat het bestuur van de B.V. bevoegd is de B.V. te vertegenwoordigen.

De statuten van een B.V. kunnen bepalen dat de bestuurders gezamenlijk of zelfstandig bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
In de wet is opgenomen dat de bevoegdheid van het bestuur onbeperkt en onvoorwaardelijk is.

Dat houdt in dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder voor externe handelingen niet aan beperkingen of voorwaarden onderhevig mag zijn. Wel kunnen er intern (binnen de vennootschap) afspraken worden gemaakt over de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een voorwaarde kan zijn dat goedkeuring nodig is van een ander orgaan zoals de aandeelhoudersvergadering. Tevens kunnen interne onderlinge afspraken door de aandeelhouders worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Hiervan is het nadeel dat deze afspraken slechts onderling werking hebben en daarmee dan ook niet aan derden worden tegengeworpen.

Tegenwerpen aan derden kan slechts plaatsvinden wanneer de beperking staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naast de vertegenwoordiging van een bestuurder van de vennootschap, is het ook mogelijk om een gevolmachtigde te benoemen om (een aantal) handelingen namens het bestuur te verrichten. Deze handelingen kunnen uiteraard beperkt worden in bijvoorbeeld geld of in de soort handeling.

Indien u twijfelt over de vraag wie de vennootschap mag vertegenwoordigen (en in welke hoedanigheid), dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u hierover graag informeren. We zijn te bereiken op 078-6845999 of per mail via info@ambachtsenotaris.nl